Čističky a předčističky

Předčističky a čističky ...nestačí jen vzduch. Námi nabízené stroje kombinují třídění na sítových rovinách o různé velikosti a variabilitě jednotlivých sít se vzduchovým čištěním. Podstatou efektivního vytřídění jsou tři R:

R – rovina sít
R – rozprostření tříděného materiálu po celé šíři roviny
R – rozměr zvoleného síta

 

 

Předčistička

Předčističky

Předčističky slouží k odstranění hrubých nečistot a lehkých příměsí a jsou základním stupněm v procesu posklizňového zpracování zrnin. Jednotlivé předčističky se liší především výkonem.

 

Čistička

Čističky

Čističky zajišťují nejintenzivnější stupeň čištění při úpravě osiva s dvěmi až čtyřmi rovinami sít. Vnitřní struktura stroje zajišťuje kvalitní kalibraci obilovin, luštěnin i jemných semen.

 

 

Čistička řady Univerzal

Dvě funkce v jednom stroji nabízí řada Univerzal – předčištění a čištění. Nový stroj, nové možnosti. Jednotlivé pohony s frekvenčními měniči, čištění sít stěrkami, kartáči nebo kuličkami a jiné.

 

 

Čistička travní

Základem pro čištění jemných semen na sítovém třídiči je příprava semene na jednotlivých strojích před samotným vstupem do čističky. Plynulou frekvencí kmitočtu sítové skříně, změnou sklonu zavěšení a čištěním sít kartáči docílíme nejlepšího možného výsledku.

 

 

Trier

Triéry

Triér rozděluje zrno a jemná semena podle jejich délky. Jamkové třídiče mohou mít různý počet válců, jejich délku a různou velikost jamek. To vše dle požadovaného výkonu a účelu pro jaký má sloužit.